19 april 2012

Allan Zongo - killen från rymden av Henrik Einspor

En kväll störtar ett rymdskepp i närheten av Max hus!

Max och hans pappa hittar rymdskeppet och en liten utomjording som säger att han är från planeten Zongo. De döper honom till Allan Zongo och han får flytta in och dela rum med Max medans Max pappa försöker laga rymdskeppet. Max märker snart att Allan Zongo är en jobbig och slarvig rumskompis.

En dag säger Max lärare att hon vill komma hem och prata med Max pappa om hur det går för Max i skolan. Det vill Max absolut inte! Allan erbjuder sig att spränga fröken i luften men Max vill i stället att Allan ska förvandla sig till Max pappa.

Deras plan går inte så bra och sen blir det bara värre när Max och Allan försöker ställa allt i ordning.

Kolla om boken finns inne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar