28 mars 2010

Fånge i tiden av Eric Brown

Al och Jenny är på cykeltur på Branstonheden när det skimrar till och de förflyttas till år 2055. Saker har ändrats. Staden ser mycket större ut. Al och Jenny vet inte vad som har hänt. De tar sig in till staden för att kolla läget. Där vänder sig befolkningen emot dem. Det visar sig att Al har pakistansk bakgrund och de har brytit mot lagen bara genom att vara i landet. En polis meddelar dem att "i enlighet med lagen om undantagstillstånd, paragraf 347, är du anhållen som skäligen misstänkt för terrorism och annan samhällsomstörtande verksamhet". Innan de vet vad som hänt har de fått handfängsel och eskorterats till fängelset.

Al och Jenny har alltså hamnat i långt in i framtiden, en framtid där rasisterna har tagit över. Alla är vita och det är olagligt att befinna sig i landet om man är av en annan hudfärg.

Eric Brown har skrivit en snabb och spännande historia och en möjlig, hemsk framtid. Han målar upp ett samhälle som skulle kunna existera om vi väljer att blunda för andras rasistiska åsikter och själva inte visar medmänsklighet. Ämnet i boken är alltid aktuellt. Situationen i Browns Fånge i tiden är omänsklig och måste undvikas på alla sätt.

Fånge i tiden är en lättläst bok på 83 sidor.

Kolla om boken finns inne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar