23 mars 2011

Cirkusflickan av Camilla Lagerqvist

Boken handlar om den sexåriga flickan Ellen som lever tillsammans med sin mamma. Hennes mamma måste arbeta och den flicka som får betalt för att se efter Ellen sköter inte sitt jobb. Ellen springer runt på stan fast hon inte får. Hennes favoritplats är bron över ån där hon brukar gå balansgång på broräcket. Där får hon kontakt med Zenitha som berömmer henne för att hon är så vig.

En dag ramlar Ellen från bron och slår sig så illa att hon måste till sjukhus och sy 11 stygn i huvudet. En man från barnavårdsnämnden kontrollerar hur Ellens mamma sköter henne och han hotar med barnhemsplacering. Mamman ser ingen annan utväg än att lämna Ellen till Zenitha.

Zenitha och hennes bror äger en cirkus. Zenithas plan för Ellen är att träna upp hennes vighet och att lära henne att gå på lina. Ellen trivs inte så bra hos Zentiha. Det är kärlekslöst och hård träning varje dag. Dessutom säger Zenitha att Ellens mamma har sålt Ellen till Zenitha för hundra kronor. Ellen kan inte förstå varför. Vad har hon gjort för fel? Hon längtar väldigt mycket efter sin mamma. Som läsare får man läsa de brev som mamman skriver till Ellen, men Ellen får aldrig se dem.

På cirkusen finns en skäggig dam, Welda. Ellen och Welda får bra kontakt så Welda fungerar som en extramamma åt Ellen. Ellen får artistnamnet "underbarnet Elisaveta" och trots allt det jobbiga så finns det gott om glädjestunder i Ellens nya liv.

Kolla om boken finns inne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar