09 maj 2011

Arvet av Rachel Ward

Adam har ärvt sin mammas förmåga att se när människor ska dö. I deras ögon kan han se deras datum och därför har han länge undvikit att möta folks blickar.

Men nu har detta ändrats. För sakta inser Adam att det är alldeles för många som har samma dödsdatum. Den 1 januari 2027 kommer något att hända som gör att hundratusentals kommer att dö. Vad vet han dock inte.

I London, dit han flytt med sin farmor, träffar han på Sarah. Det är något speciellt med Sarah. Hon verkar livrädd för Adam redan vid deras första möte, utan att Adam ens sagt eller gjort något. Adam känner att han måste ta reda på vad det är som skrämmer henne så. Har hon också någon speciell förmåga? Men ju mer han försöker komma i kontakt med Sarah, desto mer invecklat blir det.

Jag måste erkänna att jag när jag började läsa den här boken inte visste att det var en fortsättning på Döden i dina ögon, men det är så den första boken i denna serie heter. I den berättas historien om Adams mamma. Jag tycker dock inte att det utgjorde något hinder när jag läste Arvet. Trots att det ibland kan bli lite för mycket upprepningar i boken var den väldigt spännande och det var svårt att lägga den i från sig. Framför allt ville jag ju veta, kommer Adam att överleva den 1 januari?

Kolla om boken finns inne

1 kommentar: