25 april 2013

Förr eller senare exploderar jag av John Green

Hazel är 17 år och har cancer. Hon har haft cancer i tre år och vet att hon aldrig kommer bli frisk. Det enda man kan göra är att försöka uppehålla hennes lungor som hela tiden blir vätskefyllda.

Hazels mamma anser att Hazel är deprimerad. Därför tvingar hon henne att gå med i en stödgrupp för cancersjuka. Stödgruppen är förstås oerhört deprimerande eftersom alla sitter och berättar om sina sjukdomar och om personer de känner som har dött i cancer.

En dag kommer en ny person till stödgruppen. Han heter Augustus Waters och är snygg och charmig på ett lite nonchalant sätt. Hazel och Augustus börjar träffas och blir snart kära. Hazel får veta att Augustus tidigare har haft en flickvän som har dött i cancer. Hon vill egentligen inte att han ska bli kär i henne och få vara med om allt det igen. Hon känner sig som en handgranat som när som helst kan explodera. När hon gör det vill hon ha så få personer som möjligt runt omkring sig som kan bli skadade.

Förr eller senare exploderar jag (2013) är en mycket fin bok som är sorglig men också väldigt rolig. Framför allt tycker jag om det sätt som boken är skriven på, formuleringarna och dialogerna. Sjukdomen beskrivs på ett hårt och ärligt sätt och kärlekshistorien mellan Hazel och Augustus är väldigt fin.

Kolla om boken finns inne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar