09 februari 2016

Seger - en dövhistorisk seriebok av Viktor Jäderlund

- Serier är fattigmansfilm, sa en tecknare till Viktor Jäderlund en gång. Orden fastnade och Viktors dröm att bli regissör och göra en film om de dövas historia blev verklighet på sitt sätt. Seriealbumet Seger.

Du hittar det på vuxenavdelningen hos oss, men ärligt talat är det bara dumt att påstå att det lämpar sig för en viss ålder. Serierna passar alla som är nyfikna!

Döva. Alla som på olika sätt kan ha svårt att höra. Eftersom teckenspråket sägs vara ett av de allra första språken börjar vi redan hos de gamla mammutarna. Därifrån studsar vi raskt fram till 1700-talet, teckenspråkets guldålder. Kyrkan hade stor makt och undervisade döva i konsten att prata med händerna. Fast i Tyskland föredrog man att försöka lära ut att läsa på läpparna. Det gick så långt att man till slut röstade om vilken metod som var bäst. Munnen vann över händerna. Åtminstone under en tid.

I Sverige hände det grejer på 1960-talet. Här fanns Manillaskolan sedan 1812. Det var första svenska dövskolan. Men 1966 träffades man och bildade ett alldeles eget ungdomsförbund, vilket betydde jättemycket för döva som ville vara med och bestämma i viktiga frågor, tävla inom sport och överhuvudtaget ta plats i samhället på samma villkor som alla andra. Det var de unga som la grunden för framtiden kan man säga. Snart kom teckenspråket på ropet igen. Idag har varje land sitt eget.

Såhär i melodifestivalstider måste det förstås tipsas lite extra om det fenomenala jobb teckenspråkstolkar gör när de tar sig an låtarna. Precis som Leonardo da Vinci lär ha sagt på sin tid:

- Människor rör sig på sådant sätt, att när du ser dem så förstår du vad de tänker eller säger. Döva talar med händerna, ögonens, ögonbrynens och med hela personens rörelser för att uttrycka sin själs mening
Kolla om boken finns inne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar