12 mars 2012

Babbloteket tipsar om Measle Stubbs och vredesmunken

Vi har läst berättelsen om den föräldralöse pojken Measle som bor hos sin förmyndare Basil vars andedräkt luktar rutten fisk, mögel och gamla sockor. Basils andedräkt är förskräcklig på flera sätt...

Vill du veta mer om boken innan du läser vidare vad Babbloteket tänkte och tyckte, så läs Ann-Sofies tips.

Vi babblade om boken utifrån några frågor:
Varför lekte Basil med modelltåg?
Var det smart att lura Basil?
Varför äter Basil läsk och munkar?
Varför var det Measle som hittade lösningar?
Skulle ni utsätta er för sådan fara som Measle?
Hur skulle ni ha gjort?
När var boken som mest spännande?
Var det ett bra slut?

Alla i bokklubben gillar berättelsen om Measle Stubbs. De allra flesta tycker att den är spännande, men vi är oense om när boken är som mest spännande. Utan att avslöja för mycket, så utspelar sig några spännande händelserna i samband med en fladdermus, ett modelltåg, en hund, en kackerlacka och en spegel. Nästan alla i bokklubben är villiga att utsätta sig för samma faror som Basil.

Babbloteket gillar slutet, även om det finns några lösa trådar som får sin förklaring först i de följande delarna. Vårt tips är - läs boken!

Kolla om boken finns inne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar